Nou louvri, enskri kounye a!

HS Diplòm / GED® Rezèvasyon OryantasyonEchanj / Fòmasyon Karyè Oryantasyon RezèvasyonESL Orientation Reservation

Anplwaye Distri Lekòl POLYTECH ak Kominote:

Priyorite nou se sante ak byennèt elèv nou yo ak anplwaye nou yo. Tout CDC ak Depatman Sante Piblik rekòmande prekosyon COVID-19 yo te entèdi obsève nan etablisman nou yo. Pou enfòmasyon ki ajou konsènan repons Delaware a Maladi Coronavirus, tanpri ale nan Divizyon Sit wèb Sante Piblik pou Coronavirus: http://de.gov/coronavirus.

Mèsi pou kontinye koperasyon ou pandan tan difisil sa a san parèy. Si ou gen nenpòt kesyon imedya oswa enkyetid, tanpri itilize nan Kontakte nou bwat sou bò dwat la.

Download bwochi nou an

  • Kontakte nou

  • (*) Jaden Obligatwa yo