Fwa Travay POLYTECH repwograme pou 25 Mas 2021 @ 3:30 - 6:30 pm, feyè ki afiche nan kalandriye evènman an

Angle kòm yon dezyèm lang (ESL)

tanpri klike isit la enskri pou yon oryantasyon pou rantre nan klas ESL yo. POLYTECH ap ofri klas angle GRATIS nan Milford, Dover, ak Wyoming pou granmoun ki gen premye lang se pa angle. Yon klas natiralizasyon ki disponib pou moun k ap prepare pou tès sitwayènte ameriken an. Klas lajounen ak aswè disponib epi sèvis alfabetizasyon fanmi gratis yo bay nan kèk kote.

Si ou pa gen okenn el ingles, lavi ou ka rive jwenn yon difikilte. POLYTECH esta ofreciendoles klas de anglè GRATIS pou granmoun yo.

Si ou pa pale angle, lavi ou ka vini yo dwe difisil. POLYTECH ap ofri GRATIS slas angle pou granmoun.

Diplòm lekòl segondè / GED® Rezèvasyon Oryantasyon

Èske ou enterese nan jwenn diplòm lekòl segondè ou oswa GED®? Li pa janm twò ta! Nou sèvi elèv ki gen 16 an oswa plis. Tanpri klike isit la rezève yon plas nan yon oryantasyon kote ou pral aprann sou spesifik yo nan touche yon diplòm lekòl segondè nan James H. Groves, oswa yon GED®. Lekòl Segondè pou Granmoun James H. Groves se yon lekòl segondè leta apwouve ki fèt pou bay granmoun ak jèn andeyò lekòl opòtinite pou yo konplete yon edikasyon lekòl segondè epi pou yo jwenn yon diplòm lekòl segondè Eta Delaware Lekòl la akredite pa Asosyasyon Mwayen Etazini nan kolèj ak lekòl yo. Nou ofri tou rekiperasyon kredi pou elèv ki nan lekòl kredi!

Fòmasyon Karyè & Enskripsyon Metye & Enfòmasyon

tanpri klike isit la si ou ta renmen enskri nan, oswa jwenn plis enfòmasyon sou Swen Sante, Konstriksyon Metye, Antretyen, Jesyon, oswa IT.

Pwogram enfimyè ki gen lisans pratik

Dat limit aplikasyon pou klas 2021-2022 te 1ye avril. Enskripsyon yo ap kòmanse ankò nan mwa Oktòb pou ane lekòl la 2022-2023.

ELINC Oryantasyon rezèvasyon (Fòmasyon ak sipò lang angle)

Amelyore angle ou pandan w ap antrene pou yon nouvo travay! Pou enskri oswa jwenn plis enfòmasyon tanpri klike isit la

 

Download bwochi nou an

    • Kontakte nou

    • (*) Jaden Obligatwa yo